Rönne å(l)

Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra…


EU Green Week 2020

Ivan Olsson, projektledare för LIFECONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFECONNECTS. Temat för konferensen var "A New Beginning…


Skolbäcken

LIFECONNECTS har genomfört sina första skolbäcksaktiviteter, tillsammans med Mörrum Kronolaxfiske, med engagerade barn från Hästarydsskolan. Skolbäcken är ett koncept som går ut på att lära barn och…