Under sommaren har kräftbeståndet undersökts i dammen vid Forsmöllan, Rönneå. Totalt placerades 27 kräftburar i dammen vid platser som ansågs lämpliga för kräftor. Kräftburarna fick ligga under vattnet i cirka 10 timmar innan de kontrollerades. I de 27 kräftburarna infångades endast 5 kräftor, samtliga signalkräftor och små till storleken. Efter fångst noterades kräftornas längd och deras kön bestämdes. Kräftorna fick senare återvända till samma plats som de fångats på.

I samband med att kräftbeståndet inventerades undersöktes också hur utbredd undervattensväxten vattenpest var i dammen. Vattenpest klassas i Sverige som en främmande och potentiell invasiv art. Det konstaterades snabbt att vattenpesten var kraftigt utbredd i dammen med störst utbredning i grundområdena som inte var beskuggade. Dess begränsade faktor var uppenbart tillgången på solljus då den inte återfanns djupare än cirka 1,5 meter i det grumliga vattnet. Vattenpest är en art som lever i lugnflytande vattenområden och trivs inte vid strömmande vatten.