Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS på en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till 2030 ska kunna uppnås och finansieras. Ivan Olsson, projektledare, berättade under workshopen hur LIFECONNECTS arbetar med att finansiera de olika restaureringsåtgärderna som finns inom LIFECONNECTS. Workshopen sammanfattas här och för att ta del av de spännande föreläsningarna klicka på länken i pdf-filen.