Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda fältsäsongens arbete med fiskvandringsstudier i Rönne å och Mörrumsån. Det är Karlstads universitet med Sam Shry och Olle Calles i spetsen som ansvarar för studien.

Studien ska med hjälp av akustiska metoder kartlägga laxens vandring i de två vattendragen. Akustiska mottagare placeras i vattendragen för att fånga upp ljudsignaler som skickas ut från sändare som opererats in i laxar för att kartlägga deras rörelsemönster. Tack vare de akustiska metoderna kommer studien kartlägga laxarnas vandring ut till havet (Mörrumsån – smolt) respektive lekvandringen i sötvatten (Rönne å – vuxen lax).

I Mörrumsån kommer akustiska mottagare placeras från övre Hemsjö kraftverk till mynningen. 120 laxsmolt kommer att märkas med sändare för att utvärdera vägval, vandringsöverlevnad och passagetid vid övre och nedre Hemsjö kraftverk och vid platsen där Mariebergs kraftverk tidigare var beläget (revs ut under 2020).

I Rönne å kommer akustiska mottagare placeras nedströms kraftverket Stackarp till mynningen. Inom studien kommer 50 vuxna leklaxar från Rönne å att märkas med sändare och vi kommer att spåra deras rörelsemönster de kommande fyra åren. Studien kommer förhoppningsvis visa hur laxars vandring ändras före och efter nedmontering av vandringshinder, men även hur vanligt det är att laxar vandrar upp i andra vattendrag i närområdet. LIFE CONNECTS och Karlstads universitet samarbetar med Länsstyrelserna i Halland och Skåne och kommer också att placera ut mottagare i intill liggande större vattendrag, bland annat Lagan, Stensån, Genvadsån, Fylleån och Nissan. Länsstyrelsen i Halland har även för avsikt att under 2022 samarbeta med Karlstads universitet och försöka märka fiskar från de halländska vattendragen för att studera deras rörelsemönster.