LIFE CONNECTS 2020 kan sammanfattas med ordet ”framgång” vilket tydligt speglades i samband med vår första konferens som gick av stapeln 11–12 november. Syftet med konferensen, som i år zoomades, var att ge en uppdatering av projektets nuvarande status och skapa synergier mellan projektpartners, externa aktörer och olika forskningsprojekt i syfte att förädla LIFE CONNECTS ytterligare.

Cirka 40 deltagare tog del av LIFE CONNECTS som har pågått under drygt ett år, och presentationerna bestod av en skön mix av olika aspekter av vår verksamhet, med såväl internationellt som nationell koppling. Exempel på höjdpunkterna hör utrivningen av Marieberg, laxvandring i Rönne å och flodpärlmusslans värdfisknyttjande i Vramsån.

Inbjudna externa gäster från olika delar av Europa och Sverige ska ha speciell kred för sitt deltagande under konferensen. Gustavo från EU Kommissionen, Bent från NEEMO och Ingemar från Jämtland visade hur viktigt vårt arbete är, och att nyckeln till framgång många gånger ligger i att samarbeta, mellan olika aktörer, projekt och länder. LIFE-programmet utgör en stark plattform.

Vi riktar också ett stort tack till inbjudna studenter, externa forskare och inte minst våra närmaste konsulter som gör storartade insatser i samtliga våra sju projektvattendrag. Nästa gång planerar vi för en bredare konferens med större utrymme för fler presentationer som inkluderar fysiska möten och mingel.

Nedan följer samtliga presentationer under LIFE CONNECTS 2020, och vill ni ta del av presentationerna så klicka på respektive av följande titlar:

Dag 1

 

Dag 2

 

Deltagare:

Ivan Olsson, Karin Olsson, Erik Schenström (LC), Lukas Österling, Kim Bernt, Johan Wagnström, Gerda Tepic (CAB Skåne), Johan Tielman (UNIPER), Karl-Johan Persson (CAB Kalmar), Fredrik Nordwall, Mårten Gustafsson (Swedish Agency for Marine and Water Management, SWAM), Olle Calles, Samuel Shry, Martin Österling, Sebastian Rock, Jan-Olof Göran Andersson, Johan Watz (KAU), Tord Andersson (Klippan Municipality, KM), Anders Karlsson, Ebbe Berglund and Julius Jarving Ohlsson (Sportfiskarna, SAA), Ingemar Näslund (CAB J), Peter Mathisen (CAB X), Ida Maria Rigoll (SVEA), Anders Persson, Anders Nilsson, Marie Andersson (LU), Sebastian Sobek (UU), Lina Polvi Sjöberg (UMU), Gustav Hellström (SLU), Jakob Bergengren (Tekniska verken), Anders Eklöv (Eklövs fiskevård), Peter Belin, Fredrik Holmberg (Synlab), John Fidler (Naturcentrum), Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd), Viktor Hebrand (Fiskevårdsteknik), Bent Jepsen (LIFE Monitoring team, Neemo) and Gustavo Becerra-Jurado (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).