Sportfiskarna Region Syd söker konsult med expertkunskaper inom akvatisk ekologi och fiskeribiologi

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en experttjänst inom ämnesområdet akvatisk ekologi och fiskeribiologi för arbete inom projektet LIFE Connects. Experttjänsten ska främst utgöra ett…


Klippans kommun och Rönne å projektet nådde nästan ända fram

Klippan kommun och Rönne å-projektet var nominerat i Naturvårdsverkets miljömålspris i kategorin "Uthållighet och långsiktighet" som delades ut den 6 maj. Priset gick till Friluftsfrämjandet.……


Webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager

Under en hel dag deltog tre partners på ett webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager. Det var Havs- och vattenmyndigheten som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)…


LIFE goes on

LIFE CONNECTS rullar på trots oroliga tider. Förhoppningen är att de planerade aktiviteterna för i år ska kunna genomföras som planerat. Ta hand om er och passa på att njuta av vår vackra……


Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kommunerna i Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorps har blivit beviljade 1,7 miljoner kronor från Leader Nordvästra Skåne för att undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar…


Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippan och Rönne å-projektet är bland de nio finalister som kan få årets Miljömålspris som delas ut den 6 maj.


Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer på en Temakväll om Rönneåprojektet.


Life Connects hemsida – workshop

Kommunikationsgänget för Life Connects; Jullan, Anders K, Anders E, Karin och undertecknad samlades i dag hos sportfiskarna i Malmö i syfte att lära oss word-press, hemsidebygge och hur vi gör sjysta…


Projektlansering av LIFE CONNECTS – Residenset Kalmar

För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och Virån.


Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Ett första möte har genomförts på Håstad mölla. Där samlades forskare från Karlstads universitet och Lunds universitet tillsammans med några projektpartners för att starta upp arbetet med den…


This post is also available in: English (Engelska)