LIFE CONNECTS intervjuar

Under en sensommardag intervjuade LIFE CONNECTS flera viktiga partners till projektet vid ett båtelfiske i Rönne å. För att se på intervjuerna gå in på vår Youtube-kanal här!


Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS vid en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till…


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra sina aktiviteter. Under året…


LIFE CONNECTS represent!

Ivan Olsson presenterade ett föredrag med titeln ”Financing and upscaling river restoration - LIFE CONNECTS as a model” om erfarenheter kring finansiering och replikering av vattendragsrestaurering…


Connecting mussels and fish

LIFE CONNECTS har tydliga kopplingar till forskningen och ett av våra pågående projekt är tillsammans med Marie Andersson, en duktig och flitig student på Lunds universitet, som just nu skriver sin…


Drönarflygning över LIFE CONNECTS

Verkeån är ett av sju vattendrag som planeras att restaureras inom ramen för LIFE CONNECTS, och ett första steg är att kartera vattendragens livsmiljöer via drönare i syfte att identifiera…


RivEM Week

Mellan den 17 november och 20 november anordnade Karlstads universitet RivEM Week som är en årlig konferens där internationella och nationella forskare deltar för att presentera och diskutera några…


Årets höjdpunkt – LIFE CONNECTS MEETING 2020

LIFE CONNECTS 2020 kan sammanfattas med ordet ”framgång” vilket tydligt speglades i samband med vår första konferens som gick av stapeln 11–12 november. Syftet med konferensen, som i år zoomades, var…


Rönne å(l)

Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra…


EU Green Week 2020

Ivan Olsson, projektledare för LIFE CONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFECONNECTS. Temat för konferensen var "A New Beginning…


Skolbäcken

LIFE CONNECTS har genomfört sina första skolbäcksaktiviteter, tillsammans med Mörrum Kronolaxfiske, med engagerade barn från Hästarydsskolan. Skolbäcken är ett koncept som går ut på att lära barn och…


This post is also available in: English (Engelska)