Undersökning av flodpärlmusslans värdpreferens

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flodpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att…


Åtgärder vid Billingemölla, Rönne å

Nedmontering av två mindre trösklar och biotopvård vid Billingemölla, Rönneå, har genomförts inom LIFE CONNECTS. Åtgärderna kommer att gynna de arter som är beroende av strömmande vatten.


Uppstart av elfiske inom LIFE CONNECTS

Övervakning och uppföljning av fiskbestånden är en viktig del inom LIFE CONNECTS för att följa upp åtgärdernas effekter på fiskpopulationerna. En metod som används inom övervakning av fiskbestånd är…


Fiskvandringens dag på Skäralid

Lördagen den 16:e maj uppmärksammade LIFE CONNECTS fiskvandringens dag genom ett publikt arrangemang utomhus på Skäralid vid Naturum Söderåsen. Totalt var det cirka 50 deltagare som besökte…


Fältdag vid Verkeån

Den 15:e maj besökte LIFE CONNECTS Verkeån för att planera och diskutera de åtgärder som ska genomföras inom projektet. På plats fanns representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Karlstad…


Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

En av de större aktiviteterna inom LIFE CONNECTS är att montera ner Mariebergs kraftverksdamm i Mörrumsån för att bland annat underlätta för fiskvandring. Borttagandet av Marieberg är resultatet av…


Fältdag vid Vramsån

Den 12/5 var LIFE CONNECTS på fältdag i Vramsån för att prata om det planerande åtgärdsarbetet som ska ske i Vramsån. Representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Kristianstads kommun och…


Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Länsstyrelsen Skåne tilldelar Skånes Naturvårdspris 2020 till Fredrik Lundblad, delägare av Naturentreprenad Syd AB, för sitt engagerande arbete och stora drivkraft för att återskapa friska och…


Sportfiskarna Region Syd söker konsult med expertkunskaper inom akvatisk ekologi och fiskeribiologi

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en experttjänst inom ämnesområdet akvatisk ekologi och fiskeribiologi för arbete inom projektet LIFE Connects. Experttjänsten ska främst utgöra ett…


Klippans kommun och Rönne å projektet nådde nästan ända fram

Klippan kommun och Rönne å-projektet var nominerat i Naturvårdsverkets miljömålspris i kategorin "Uthållighet och långsiktighet" som delades ut den 6 maj. Priset gick till Friluftsfrämjandet.……


Webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager

Under en hel dag deltog tre partners på ett webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager. Det var Havs- och vattenmyndigheten som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)…


This post is also available in: English (Engelska)