Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippan och Rönne å-projektet är bland de nio finalister som kan få årets Miljömålspris som delas ut den 6 maj.


Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer på en Temakväll om Rönneåprojektet.


Life Connects hemsida – workshop

Kommunikationsgänget för Life Connects; Jullan, Anders K, Anders E, Karin och undertecknad samlades i dag hos sportfiskarna i Malmö i syfte att lära oss word-press, hemsidebygge och hur vi gör sjysta…


Projektlansering av LIFE CONNECTS – Residenset Kalmar

För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och Virån.


Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Ett första möte har genomförts på Håstad mölla. Där samlades forskare från Karlstads universitet och Lunds universitet tillsammans med några projektpartners för att starta upp arbetet med den…


Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. Vid Mörrums Kronolaxfiske lanserades projektet med tal av Karlshamns kommuns…


Projektlansering Klippans pappersbruk

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. I Klippan lanserades projektet med tal av Kommunstyrelsens ordförande Hans Bertil…


Forskarmöte 20 november 2019

Glada miner vid besök av kraftverken i Rönne å. Turbinerna är nerstängda och stor förväntan inför utrivning och återställning.


12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life Connects. Total budget för projektet - drygt 100 miljoner…


Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Ett 20-tal länder samlades i Normandie, Frankrike, för att dela kunskap och erfarenheter kring åtgärdande av vandringshinder.


100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt.


This post is also available in: English (Engelska)