Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och återintroducera den i Verkeån (där den historiskt har funnits).

Den tjockskaliga målarmusslan är klassas som starkt hotad i Sverige. I LIFE CONNECTS ska det genomföras olika åtgärder för att förstärka och återintroducera arten i olika målvattendrag i projektet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver, som kallas glochidier, parasiterar på bland annat elritsa och stensimpa under en kort period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i åns bottensediment. Vid slutet av maj i år transporterades 10 gravida tjockskaliga målarmusslor från Karlstads universitets till Vramsån och Verkeån via akvarium. Dagen därpå infångades elritsa och stensimpa via elfiske från Verkeån och Vramsån. Fiskarna placerades i sumpar i ån i väntan på att musslorna skulle släppa sina larver. Efter några dagar släppte musslorna tusental glochidier i akvariumen. Då var det tid att infektera fiskarna, vilket innebär att sätta fiskar och glochidier tillsammans i en balja i cirka 45 minuter. Glochidierna hakar sig fast på fiskarnas gälar. Efter infektionsprocessen släpptes fiskarna tillbaka i ån, nu med flera tusentals “paket” med små musslor som förhoppningsvis kommer att spridas inom vattendragen. Om projektet fungerade eller ej vet forskarna först om några år då musslorna har växt sig tillräckligt stora för att krypa upp ur bottensedimentet som fullvuxna musslor.

Under sommaren fortsätter arbetet med att förstärka och återintroducera en annan hotade mussla, nämligen flodpärlmusslan. Fortsättning följer!