Berg & Naturwacht Steiermark på besök i Verkeån

I de natursköna omgivningarna vid Hallamölla, Verkeån, presenterades LIFE CONNECTS för Berg & Naturwacht Steiermark från Österrike i samarbete med Erasmus. Gruppen deltog aktivt i diskussioner kring habitatrestaurering och konnektivitetsåtgärder i våra vattendrag.


LIFE CONNECTS på Havs- och vattenforum

Den 18 och 19 maj uppmärksammades att LIFE fyller 30 år 2022 <https://www.lifeis30.eu/> genom en monter på Havs- och vattenforum tillägnad LIFE. LIFE CONNECTS var representerat genom Karin Olsson och Vibeke Lirås som var på plats för att svara på frågor och berätta om projektet. Projektets film visades och det fanns även poster och broschyrer i montern. Temat för konferensen var vatten i landskapet och ca 300 deltagare från hela Sverige samlades för samtal och kunskapsbyte om vattenfrågor.


Utställning om LIFE CONNECTS vid Laxens hus, Mörrumsån.

Har ni vägarna förbi så åk in till Laxens hus vid Mörrumsån och gå på deras fina museum! Bland flera andra utställningar finns också en utställning om LIFE CONNECTS med informationsskyltar och en TV som visar filmen om LIFE CONNECTS. Hoppas ni uppskattar utställningen!


Film om LIFE CONNECTS

Just nu finns det en film ute på Youtube om LIFE CONNECTS. Filmen visar bland annat vilka insatser och åtgärder som genomförs i projektet och varför de är viktiga.

Gå gärna in på länken https://youtu.be/D5J_ChyqW0Q för att titta eller besök www.lifeconnects.se för att läsa mer!

För filmen med engelsk text gå in här istället https://youtu.be/gMU7sDzX-u8


Karin Olsson ny projektledare

Karin Olsson ny projektledare

Ivan Olsson har avslutat sin anställning på Länsstyrelsen Skåne som projektledare för LIFE CONNECTS och lämnar därmed över arbetsuppgifterna till Karin Olsson, tidigare koordinator för LIFE CONNECTS. Ivan Olsson har varit projektledare för ett tidigare LIFE-projekt, UC4LIFE, och har sedan dag ett varit projektledare för LIFE CONNECTS. Ivan avslutade på topp med att genomföra LIFE CONNECTS konferens 2021 under två dagar med många diskussioner, glada miner och intressanta föreläsningar. Vi i projektet vill tacka Ivan för allt hårt arbete och önskar dig lycka till i framtiden. Samtidigt vill vi önska Karin Olsson lycka till som ny projektledare - vi är i goda händer!


LIFE CONNECTS konferens 2021

LIFE CONNECTS konferens 2021

Den 23 och 24 november genomförde LIFE CONNECTS sin årliga konferens med cirka 50 deltagare, 20 föreläsningar och massor med intressanta diskussioner och glada miner. Förra årets konferens var digital till skillnad från det här året och det var välbehövligt att träffa alla inblandade i projektet. Tack till alla som deltog och särskilt stort tack till de som höll i de olika presentationerna. Ingen nämnd ingen klämd! För att ta del av presentationerna klicka på presentationernas rubriker.

 

Dag 1

 

Dag 2


Ny projektkoordinator till LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS söker en projektkoordinator till miljöavdelningens Fiske- och restaureringsenhet, Länsstyrelsen Skåne. Enheten arbetar på bred front med att återställa akvatiska livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvalitet, stärka fiskbestånd och biologisk mångfald. Projektkoordinatoruppdraget är tidsbegränsat till fyra år, och varar till och med den 31 juli 2025.

 Tjänsten innebär att säkerställa kostnadseffektivitet genom att koordinera åtgärder så att olika moment i LIFE CONNECTS genomförs synkroniserat enligt givna tids- och budgetramar för att därmed uppfylla projektets mål och syften.

Läs mer om tjänsten på arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25275645


Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. Det har gjorts restaurering i form av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård i alla projektets sju målvattendrag; Rönne å, Verkeån, Vramsån, Mörrumsån, Virån, Emån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år.


LIFE CONNECTS i Östersund

Under nästan en vecka har LIFE CONNECTS varit i Östersund. På tisdagen den 12 oktober presenterades projektet för drygt 50 restaureringshandläggare från Länsstyrelserna i Sverige på en träff om restaurering av vattendrag. Den 13–15 oktober pågick Vattendagarna som är en årlig konferens för alla vattenintresserade i Sverige och anordnas av Sveriges förening för limnologi (SFL). Drygt 200 deltagare från myndigheter, forskning, skogs- och vattenkraftsbranschen till intresserade pensionärer deltog. Där presenterades LIFE CONNECTS både med roll ups, som kunde beskådas under hela konferensen, och i en panel om LIFE-projekt i Sverige. På fredagen fick vi chansen att se vad andra LIFE-projekt genomför i vattendragen kring Östersund och utbyta erfarenheter.


Restaureringarna i Mörrumsån klara för i år!

Restaureringarna i Mörrumsån är klara för i år. Totalt har tre områden längs med ån restaureras; Vittskövle sidofåra, Vittskövle kvill och Marieberg Väster, motsvarande en total sträcka på cirka 450 meter där levnadsmiljön för flera arter nu är bättre än tidigare. Delar av Mörrumsån är påverkad av rensningar från bland annat flottning och fasta fisken, vilket orsakat en homogen bottenstruktur som inte gynnar en biologisk mångfald. Förhoppningen med de biotopförbättrande åtgärderna är att öka den biologiska mångfalden samt att framförallt öka förekomsten av lax, öring samt andra värdfiskar för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla.