Restaurering i Mörrumsån under 2022

Årets fiske- och vattenvårdsåtgärder är klara i Mörrumsån och totalt fyra olika sträckor har åtgärdats och förbättrats. Fokus har varit att tillföra sten och block till åfåran men även uppluckring av bottnar och att ökning av strandflikigheten har genomförts. Arbetet har utförts av Mörrums Kronolaxfiske och i år har stora delar av arbetet finansierats genom medel från Länsstyrelsen i Blekinge.

Den första bilden är en före-efterbild på en sträcka i Vittskövle precis nedan hängbron. Här har mycket material tillförts, både direkt från kanterna med även ny block och sten. Bild nr 2 är tagen vid Åkeholms sidofåra, ytterligare en stäcka som åtgärdats i år. Här har man återigen tillfört mycket nytt material i from av block och sten. Även en hel del uppluckring av bottnarna har genomförts för att förbättra möjligheterna för lax- och havsöringslek.

De två andra sträckorna som åtgärdats detta året är inne i Mörrum vid tre gamla fasta fisken som kallas Grindarna samt en sträcka uppströms Åkeholm.

 

 


LIFE Nordic-Baltic LIFE Platform Meeting 2022, Litauen

LIFE CONNECTS har deltagit på det årliga plattformsmötet mellan nordiska och baltiska LIFE-projekt. Detta år var mötet i Klaipėda, nära Östersjöns kust i Litauen och årets tema var “Business and biodiversity”.

Life Nordic-Baltic Platform-mötena syftar till att underlätta nätverkande och samarbete mellan LIFE-projekt i regionen och att vara en plattform där projekten kan utbyta erfarenheter och hitta lösningar på gemensamma frågor. Årets tema är spännande, hur kan man kombinera ”business” och naturvård? Vi fick t.ex. se exempel på hur man efter hävd av våta ängar kunde använda ett för djuren osmakligt hö till att göra pellets som kunde användas till strö eller förbränning. Vibeke Lirås och Tord Andersson representerade LIFE CONNECTS.


LIFE CONNECTS på årets Vattendagarna i Karlstad!

Denna gången hölls Vattendagarna i Karlstad och temat var Biodiversitetsstrategin, gränslandet och biologisk mångfald. I år i hölls Vattendagarna i samarbete med Karlstad Universitet och Fiskmarknad. Runt 180 deltagare fick lyssna på intressanta föredrag och även mingla runt bland ett 10-tal utställare, bl.a. LIFE CONNECTS. Flera av projektets partners var på plats och nätverkade med folk från hela Sverige och även internationella deltagare. På bilden ser ni projektledare Karin som var på plats och kunde svara på frågor och berätta om de åtgärder som genomförs inom projektet och de metoder som används.


Mycket att tänka på med musslor – lyssna på experterna här!

Andra seminariet för Svenska LIFE-projekt som rör vattenmiljöer genomfördes digitalt fredagen den 30 september. Temat var musslor och speciellt flodpärlmussla, som är en av arterna det jobbas för inom många av LIFE-projekten. Sebastian Rock som jobbar med musslorna i LIFE CONNECTS berättade om de resultat som framkommit hittills, Niclas Wengström från Sportfiskarna berättade om arbetet inom några andra LIFE-projekt och Micaela Hellström från MIX Research berättade om hur vi kan använda e-DNA i arbetet med musslor. Mycket intressant och nyttigt att ta med sig i det fortsatta arbetet! Du hittar länken till seminariet nedan.

Mycket att tänka på med musslor – lyssna på experterna här!

 


LIFE CONNECTS hälsade på i Finland

Två dagar i slutet av augusti var LIFE CONNECTS i Finland och utbytte erfarenheter med projektet SusHydro (SusHydro | CCEEL (uef.fi)). Frågor som diskuterades var hur vi kan göra befintlig vattenkraft hållbar och vad vi kan vi lära av varandra för att få processen så smidig som möjligt. Närmare 40 deltagare från båda länderna deltog i denna välorganiserade och fullspäckade workshop. Mycket intressant att se Finlands största vattenkraftverk i Imatra men också hur de i projektet River Hiitolanjoki (Hiitolanjoki) arbetar med att sänka av dammarna vid tre gamla kraftverk för att rädda Finlands sista kvarvarande bestånd av insjölax.


Båtelfiske i Rönne å maj 2022

Även i år har elfiskebåten puttrat uppför Rönne å och Bäljane å på jakt efter fullvuxen lax att fånga och märka. Årets fina väder var ingen hjälp och trots att målet var 13 laxar lyckades endast 11 laxar fångas. I projektet märks lax med akustiska sändare för att undersöka dess rörelsemönster i ån före och efter utrivningen av dammarna som idag effektivt hindrar laxen att från att komma förbi. Detta året transporterades inga laxar förbi några kraftverk utan sattes tillbaka vid fångstplatsen. Till skillnad från radiosändare som går att pejla från land måste laxarna märkta i år simma förbi en mottagare i vattnet. Dessa mottagare finns utsatta både i Rönne å men även ute i havet och även de närliggande åarna. Förhoppningen är att kunna få reda på mer om när och hur länge laxarna uppehåller sig i sötvatten men även kunna få mer information om de laxarna som simmar upp i fel vattendrag.

 


Information, samverkan och kunskapsutbyte om fiskevård i Mörrumsån

När fiskevårdsgruppen i Mörrumsån träffades den 12 maj var LIFE CONNECTS på plats för att informera om projektet generellt och om den räkning av lekfisk, smolträkning och märkning av återutsatt lax som genomförts i Mörrumsån. Fiskevårdsgruppen för Mörrumsån består av Sveaskog, Länsstyrelser, kommuner, andra företag och forskare med syfte att planera och besluta den så viktiga fiskevården som bedrivs inom Mörrumsåns avrinningsområde.


Seminarium om åtgärdande av vandringshinder inom LIFE-projekt i Sverige drog många deltagare!

Första seminariet för LIFE-projekten rörande vattenmiljöer i Sverige genomfördes digitalt fredagen den 29 april. Temat var processer vid åtgärdande av vandringshinder. Drygt 60-talet deltagare fick höra Tord Andersson från LIFE CONNECTS berätta om resan från idé till inskickande av ansökan för utrivning för de tre kraftverken i Rönne å samt Jonas Berglind och Viktor Kärvinge från LIFE IP Rich Waters som berättade om processen för två åtgärdade vandringshinder i Valstaån och Gisslarboån.

Det pågår sex LIFE-projekt som berör rinnande vatten i Sverige just nu. För att skapa ett samverkan mellan dessa har en seminarieserie skapats där olika LIFE-projekt får möjlighet att presentera hur de jobbar och dela erfarenheter med varandra. På så sätt kan vi stärka LIFE-projekten i Sverige och gemensamt diskutera processer, metoder, effekter och andra relevanta frågor gällande att bedriva LIFE-projekt.

Du kan lyssna på seminariet här.


Fiskräknare på plats i Verkeån!

 

På fredagen 22 april invigdes fiskräknaren i Verkeån. Ett 20-tal intresserade fick en demonstration av hur den fungerar av Andreas Trobäck från Fiskevårdsteknik samt höra om de åtgärder som gjorts och planeras i ån av Lukas Österling från Länsstyrelsen Skåne. Fiskräknaren drivs av solceller och ska notera vandrande fisk under ett år, både upp- och nedströms.  Redan nu kan vi se öringsmolt som vandrar och du kan själv gå in på Fiskdata.se för att se vilka fiskar som vandrar förbi räknaren. Länk till fiskräknaren finns nedan. Just denna räknare har tidigare suttit i Tomarpsån och kan även komma att flyttas på igen i framtiden för att kunna inhämta data från andra vattendrag i Skåne.

Fiskdata.se - Fiskräkning på nätet


Martin Falklind och fiskarnas rike kommer till Klippan

Onsdagen den 2:a mars kommer Martin Falklind till Skåne och föreläser om sin filmtriologi Fiskarnas Rike. Klippans miljöstrateg Tord Andersson kommer även finnas på plats och kort berätta om arbetet inom LIFE CONNECTS med avvecklingen av Rönneås tre stora kraftverk.

Martin kommer under kvällen visa filmklippen du inte fick se på TV, berätta om det spännande arbetet bakom kulisserna och vad teamet har sett under sina år vid våra svenska vatten. Vi får höra om missöden och framgångar, om de människor Martin träffade längs med vägen och hur vi tillsammans kan skapa hållbara vattenmiljöer i framtiden.  Föreläsningen arrangeras av Studiefrämjandet med hjälp av Klippans Sport- och Fiskevårdsförening och Sportfiskarna.

För mer info om tid, plats och bokning följ länken nedan.

Fiskarnas rike - en föreläsningsturné med Martin Falklind (studieframjandet.se)