Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

När Rönne å blir ett fritt strömmande vattendrag finns potentialen för en ökad naturturism. Kommunerna i Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorps har blivit beviljade 1,7 miljoner kronor från Leader Nordvästra Skåne för att undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. De deltagande kommunerna går också in med medel i projektet som tillsammans med markägare och näringsidkare i området ska genomföra projektet. De söker nu en projektledare för att driva projektet, läs mer här.

 


Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippans kommun är tillsammans med Nordanstig och Tranås Energi bland de nio finalister som kan få årets Miljömålspris. De är en av tre finalister i kategorin ”Uthållighet och långsiktighet” med motiveringen ”för deras satsning på att återställa vattendrag för biologisk mångfald, trots att de är små kommuner”. Priset har instiftats för att uppmärksamma och lyfta fram dem som visar uthållighet, långsiktighet, mod, tempo och inspiration för att nå Sveriges miljömål och delas ut den 6 maj på Miljömålsdagarna i Nyköping. Läs mer på Naturvårdverkets hemsida.

Rönne å vid Klippans pappersbruk.


Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Temakväll om Rönne å projektet

På kvällen den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer i Elfdalens bygdegård för att lyssna på Tord Andersson (Klippans kommun), Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd) och Lukas Österling (Länsstyrelsen Skåne). Det var föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage som bjudit in allmänheten till en Temakväll om Rönneåprojektet. Temakvällen drog fullt hus och deltagarna fick höra hur arbetet går med att återställa Rönne å inom LIFE CONNECTS, vilka naturvärden som finns och varför det är viktigt med vattendragsrestaurering.


Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Ett 20-tal länder samlades i Normandie för att dela erfarenheter kring åtgärdande av vandringshinder. Under tre dagar i Normandie, Frankrike, fick deltagarna höra om olika projekt från flera Europeiska länder och Nordamerika. Sista dagen visades ett projekt i Selune där ett 39 meter högt dämme monteras ner.

LIFE CONNECTS deltog med fyra deltagare som fick med sig nya rön och inspiration hem. Det knöts även kontakter med andra liknande projekt där utbyten planeras. Bland annat kommer en delegation från Norge att besöka Rönne å till sommaren och ett erfarenhetsutbyte planeras med ett projekt i Finland.

Se program och presentationer här.

//Karin