Klippans kommun och Rönne å projektet nådde nästan ända fram

Klippan kommun och Rönne å-projektet var nominerat i Naturvårdsverkets miljömålspris.

I kategorin "Uthållighet och långsiktighet" var fem bidrag nominerade och en av dem var Klippans kommun och Rönne å-projektet.

- Det är en stor ära för oss att vara nominerade, berättar Tord Andersson, projektledare för Rönne å-projektet och miljöstrateg i Klippans kommun.

Rönne å-projektet är viktigt för kommunen och medför många positiva effekter för den biologiska mångfalden i ån men även besöksnäring och landsbygdsutveckling i regionen. Kommunledningen fick ta del av prisceremonin digitalt.

- Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått den här uppmärksamheten genom att vara nominerade och det här erkännandet för en naturvårdssatsning som i olika avseenden – inte minst ekonomiskt - går långt utöver vad en mindre kommun vanligtvis mäktar med, säger kommundirektör Tomas Rikse.

Kommunledningen fick ta del av prisceremonin digitalt. Priset i kategorin Uthållighet och långsiktighet, som delades ut den 6 maj, gick till Friluftsfrämjandet.


Webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager

Webbinarium för fisk- och faunapassager

Under en hel dag deltog tre partners på ett webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager. Det var Havs- och vattenmyndigheten som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterade de olika delarna i vägledningen. Runt hundra deltagare fick bland annat höra om varför siltrännor och naturliga faunapassager, sk omlöp, är det som rekommenderas idag. I vägledningen kommer det finnas information kring vad som är viktigt att tänka på vid anläggandet av ned- och uppströms passager, kulturmiljö, främmande arter och mycket mer.

En viktig sak att tänka på är att när det finns flera vandringshinder som ska passeras via anlagda fiskvägar behöver effektiviteten vid varje fiskväg vara större än om det bara fans en. Detta för att säkerställa livskraftiga bestånd av berörda arter. Utifrån målsättning och målarter behöver passagelösningarna anpassas och utformas för just dessa. Det gör att det är svårt att ge generella råd, utan varje område och anläggning är unik. Vad som funkar på ett ställe behöver nödvändigtvis inte fungera på ett annat.

Vägledningen kommer att vara digital och finnas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida innan sommaren.

 


LIFE goes on

LIFE goes on

Det är oroliga tider och många av oss jobbar hemifrån. LIFE CONNECTS rullar dock på och förhoppningen är att vi snart kan gå på full fart igen. Fysiska möten har ställts in och istället genomförts som digitala möten. Det har fungerat förvånansvärt bra, även om det inte helt kan ersätta att träffas fysiskt.  Vår förhoppning är att kunna genomföra årets åtgärder som planerat och att arbetet kan flyta på för vattendragens bästa. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att ni alla kan njuta lite av våren trots allt.

Hälsningar från projektledningen,

Karin, Ivan, Erik och Gerda

 


Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

När Rönne å blir ett fritt strömmande vattendrag finns potentialen för en ökad naturturism. Kommunerna i Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorps har blivit beviljade 1,7 miljoner kronor från Leader Nordvästra Skåne för att undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. De deltagande kommunerna går också in med medel i projektet som tillsammans med markägare och näringsidkare i området ska genomföra projektet. De söker nu en projektledare för att driva projektet, läs mer här.

 


Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippans kommun är tillsammans med Nordanstig och Tranås Energi bland de nio finalister som kan få årets Miljömålspris. De är en av tre finalister i kategorin ”Uthållighet och långsiktighet” med motiveringen ”för deras satsning på att återställa vattendrag för biologisk mångfald, trots att de är små kommuner”. Priset har instiftats för att uppmärksamma och lyfta fram dem som visar uthållighet, långsiktighet, mod, tempo och inspiration för att nå Sveriges miljömål och delas ut den 6 maj på Miljömålsdagarna i Nyköping. Läs mer på Naturvårdverkets hemsida.

Rönne å vid Klippans pappersbruk.


Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Temakväll om Rönne å projektet

På kvällen den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer i Elfdalens bygdegård för att lyssna på Tord Andersson (Klippans kommun), Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd) och Lukas Österling (Länsstyrelsen Skåne). Det var föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage som bjudit in allmänheten till en Temakväll om Rönneåprojektet. Temakvällen drog fullt hus och deltagarna fick höra hur arbetet går med att återställa Rönne å inom LIFE CONNECTS, vilka naturvärden som finns och varför det är viktigt med vattendragsrestaurering.


Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Ett 20-tal länder samlades i Normandie för att dela erfarenheter kring åtgärdande av vandringshinder. Under tre dagar i Normandie, Frankrike, fick deltagarna höra om olika projekt från flera Europeiska länder och Nordamerika. Sista dagen visades ett projekt i Selune där ett 39 meter högt dämme monteras ner.

LIFE CONNECTS deltog med fyra deltagare som fick med sig nya rön och inspiration hem. Det knöts även kontakter med andra liknande projekt där utbyten planeras. Bland annat kommer en delegation från Norge att besöka Rönne å till sommaren och ett erfarenhetsutbyte planeras med ett projekt i Finland.

Se program och presentationer här.

//Karin