Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

En av de större aktiviteterna inom LIFE CONNECTS är att montera ner Mariebergs kraftverksdamm i Mörrumsån för att bland annat underlätta för fiskvandring. Borttagandet av Marieberg är resultatet av ett långsiktigt arbete av Uniper och Sveaskog som nu blir verklighet. Första steget är att sänka av vattennivån, vilket nu har påbörjats. Avsänkningen beräknas vara färdig i mitten av juni och genomförs långsamt, detta för att vattenlevande organismer ska hinna flytta sig och för att vattentrycket i torrlagd mark ska utjämnas. När avsänkningen är färdig kommer arbetet med att montera ner kraftverksdammen och restaurera åfåran till ett naturligt tillstånd att påbörjas.

För mer information se en film gjord av Uniper om de planerade åtgärderna vid Mariebergs kraftverk här.