I september genomfördes båtelfiske i Rönneå efter fullvuxen lax. Båtelfiske är ett elfiske fast man genomför det med hjälp av en båt över områden där man inte kan genomföra traditionellt elfiske eftersom vattnet oftast är för djupt. Med hjälp av båtelfiske kan man fånga in större fiskar vilket syftet också var i detta fall. Laxarna som fångades placerades i stora baljor och förflyttades sedan uppströms de tre kraftverken i Klippan. DNA-prov togs på laxarna för att kartlägga deras arvsmassa samt att små sändare placerades på fisken för att bland annat få information om fiskens rörelsemönster uppströms kraftverken. Att veta var laxen vandrar kan ge viktig information om var viktiga lekområden finns när fisken i framtiden kan vandra fritt i Rönneås huvudfåra. Laxens position uppdateras i realtid och verkar trivas bra i sina forna lekområden!

Även båtelfiske genomfördes i kraftverksdammarna i Stackarp och Forsmöllan. Detta gjordes för att inventera vilka fiskarter som finns i dammarna och hur stora fiskpopulationerna är. I Stackarp fångades få fiskar och fiskarter överlag. I Forsmöllan var antalet fiskar fler men fortfarande inte stort. De olika fiskarterna som fångades var bland annat ruda, abborre, mört och gädda.

Privacy Preference Center