Även i år har elfiskebåten puttrat uppför Rönne å och Bäljane å på jakt efter fullvuxen lax att fånga och märka. Årets fina väder var ingen hjälp och trots att målet var 13 laxar lyckades endast 11 laxar fångas. I projektet märks lax med akustiska sändare för att undersöka dess rörelsemönster i ån före och efter utrivningen av dammarna som idag effektivt hindrar laxen att från att komma förbi. Detta året transporterades inga laxar förbi några kraftverk utan sattes tillbaka vid fångstplatsen. Till skillnad från radiosändare som går att pejla från land måste laxarna märkta i år simma förbi en mottagare i vattnet. Dessa mottagare finns utsatta både i Rönne å men även ute i havet och även de närliggande åarna. Förhoppningen är att kunna få reda på mer om när och hur länge laxarna uppehåller sig i sötvatten men även kunna få mer information om de laxarna som simmar upp i fel vattendrag.