I de natursköna omgivningarna vid Hallamölla, Verkeån, presenterades LIFE CONNECTS för Berg & Naturwacht Steiermark från Österrike i samarbete med Erasmus. Gruppen deltog aktivt i diskussioner kring habitatrestaurering och konnektivitetsåtgärder i våra vattendrag.