Forskarmöte 20 november 2019

Forskarmöte 20 november 2019 Glada miner vid besök av kraftveken i Rönne å. Turbinerna är nerstängda och stor förväntan inför utrivning och återställning. Efter två dagars forskarmöte på Håstadmölla…


12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life…


Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Internationell konferens i Normandie, Frankrike Ett 20-tal länder samlades i Normandie för att dela erfarenheter kring åtgärdande av vandringshinder. Under tre dagar i Normandie, Frankrike, fick…


100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län

100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100…