Life Connects hemsida - workshop

Kommunikationsgänget för Life Connects; Jullan, Anders K, Anders E, Karin och undertecknad samlades i dag hos Sportfiskarna i Malmö i syfte att lära oss word-press, hemsidebygge och hur vi gör…


Projektlansering av LIFE CONNECTS - Residenset Kalmar

Projektlansering av LIFE CONNECTS - Residenset Kalmar För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och Virån.…


Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Plattform för världsledande forskning nu etablerad Ett första möte har genomförts på Håstad mölla. Där samlades forskare från Karlstads universitet och Lunds universitet tillsammans med några…


Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. Vid Mörrums Kronolaxfiske lanserades…


Projektlansering Klippans pappersbruk

Projektlansering Klippans pappersbruk Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. I Klippan lanserades projektet med tal av…


Forskarmöte 20 november 2019

Forskarmöte 20 november 2019 Glada miner vid besök av kraftveken i Rönne å. Turbinerna är nerstängda och stor förväntan inför utrivning och återställning. Efter två dagars forskarmöte på Håstadmölla…


12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life…


Internationell konferens i Normandie, Frankrike

Internationell konferens i Normandie, Frankrike Ett 20-tal länder samlades i Normandie för att dela erfarenheter kring åtgärdande av vandringshinder. Under tre dagar i Normandie, Frankrike, fick…


100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län

100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100…