This post is also available in: English (Engelska)

LIFE CONNECTS har tydliga kopplingar till forskningen och ett av våra pågående projekt är tillsammans med Marie Andersson, en duktig och flitig student på Lunds universitet, som just nu skriver sin masteruppsats om flodpärlmusslorna i Vramsån och deras värdpreferens. Marie, ursprungligen från Frankrike, studerar akvatisk ekologi på Lunds universitet, och har en förkärlek till Vramsån. Så här säger hon om ån och varför den betyder så mycket för henne:

Vramsån är verkligen en fantastisk plats, en riktig pärla med härlig natur i alla årstiderna. När jag var där i juli månad blommade jättemöjan för fullt. Det är en sällsynt växt som endast finns i Vramsån och Mjöån i Norra Europa. Ljusblå jungfrusländor flög med sina eleganta rörelser från blomma till blomma. Men min favorit från Vramsån är kungsfiskaren med sina exotiska färger som flyger förbi nästan varje gång jag är där. Även på vintern har Vramsån någonting att visa. Med lite tur och tålamod kan man se den svart-vita strömstaren på en sten, sjunga sin vackra låt eller dyka i strömmande vatten för att fånga insekter på botten av ån. Alltid någonting att uppleva i Vramsån!

Varför valde du att studera flodpärlmusslan i Vramsån?

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flödpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska vid vissa delar öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i vattensystemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att öka kunskap om deras värdpreferens. Flodpärlmusslans larver, som kallas glochidia, parasiterar på lax eller öring under en period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i sedimentet. Under sommaren 2020 startade vi en undersökning vid två olika lokaler i Vramsån. Öring och lax placerades i sumpar i ån tillsammans med gravida musslor. Efter 15 dagar undersöktes infektionsgraden på fiskarna. Både lax och öring blev infekterad av mussellarver. Antalet glochidia varierade mellan 0 och 106 per fisk. Resultat visade att flodpärlmusslor föredrar öring framför lax i Vramsån. Undersökningen kommer även att användas för att välja ut de lokaler som är mest lämpliga för återintroduktion av flodpärlmusslan.

Vad hoppas du din forskning kan bidra med?

Att vara en del av ett stort projekt som LIFE CONNECTS är väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att mitt arbete och mina resultat används för att rädda flodpärlmusslor i Vramsån genom att planera lämpliga åtgärder. Musslorna är så viktiga för ekosystemet. Musslorna är filtrerar vattnet efter partiklar och förbättrar vattenkvaliteten och följaktligen förbättrar de habitatet för sig själva, men också för många andra akvatiska organismer. Där musslorna finns, trivs många andra organismer!

Vad kommer du göra när du har publicerat ditt examensarbete?

Nu håller jag på att skriva färdigt mitt arbete och i januari vill jag hitta ett jobb. Förhoppningsvis på en plats där jag kan hjälpa andra akvatiska organismer!

Vi inom LIFE CONNECTS tackar Marie för hennes ihärdiga och duktiga arbete! Genom hennes insatser kan vi se till att skapa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan i Vramsån! Stort lycka till Marie och du är alltid välkommen tillbaka till LIFE CONNECTS.