Verkeån är ett av sju vattendrag som planeras att restaureras inom ramen för LIFE CONNECTS, och ett första steg är att kartera vattendragens livsmiljöer via drönare i syfte att identifiera åtgärdsbehov. Årets flygning, framtagna filmer och ortofoton illustrerar vattendragens (nuvarande) status före restaurering vilket kommer att jämföras med vattendragens status efter restaurering. Drönarflygningen kommer alltså upprepas (2025) och förhoppningsvis kan då konstateras positiva effekter på livsmiljöerna till följd av restaureringen.

Tillsammans med Jan-Olof från Karlstads universitet och Hans-Olof från Simrishamn kommun karterades en sträcka på 2,5 km av Verkeån i slutet av november. När vi var på plats den 25 november passade vi på att ställa några frågor till Jan-Olof:

Varför görs detta?

För att skapa ett underlag till framtida restaureringar som kan användas som ett komplement till att undersöka vattendraget via land. Man kan skapa sig en uppfattning om var det exempelvis finns strömpartier eller vandringshinder och därmed veta vilka behov av åtgärder det finns. Med denna metod är det snabbare att få en överblick över vattendraget. Just i Verkeån är det lite svårare att kartera på grund av alla trädkronor som täcker ytan och metoden lämpar sig bäst i större vattendrag eller i de vattnen utan en kantzon av träd. Drönarflygningen kommer göras i LIFE CONNECTS samtliga målvattendrag.

Vad blir resultatet av drönarflygningarna?

Resultatet blir dels en film över den sträckan drönaren flyger, dels ett ortofoto över sträckan som framställs genom att drönaren tar flera hundra bilder som sedan klipps ihop till ett väldigt högupplöst foto över vattendraget.

Hans-Olof, från Simrishamn kommun, tillägger att det har anställts en åtgärdssamordnare i Tomelillas kommun som tillsammans med Simrishamns kommun även kommer jobba med åtgärder i Verkeåns avrinningsområde parallellt med de åtgärder som genomförs i Verkeån inom LIFE CONNECTS. Hans-Olof tycker att det är viktigt att engagera allmänheten i dessa åtgärdsprojekt för att skapa en förståelse kring åtgärdsarbetet. Med hjälp av drönarbilderna som ska tas både före och efter åtgärd kan man jämföra skillnaderna och då förstå hur ett välmående vattendrag ska se ut.

Om ni vill se ett smakprov från flygningen gå in här!