Ivan Olsson, projektledare för LIFE CONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFE CONNECTS. Temat för konferensen var “A New Beginning for People and Nature” där 30 olika länder deltog. Konferensens huvudfokus var hur EU med olika partners kan bidra till att återställa förstörda ekosystem och hur man ska bromsa förlusten av ekosystem och biologisk mångfald. Fokus för konferensen lades även på att se möjligheterna som COVID-19 kan ge för att skapa bättre förutsättningar för gröna jobb, en hållbar framtid och hur restaurering av ekosystem bidrar till denna utveckling.

 

För att ta del av alla föreläsningarna som genomfördes under konferensen klicka här.