Tema rinnande vatten och LIFE CONNECTS på naturrum Söderåsen 16 maj

Den 16 maj kommer LIFE CONNECTS vara på naturrum Söderåsen. Naturrummet har under våren temat “rinnande vatten” och LIFE CONNECTS som genomför åtgärder i bland annat Skärån kommer presentera varför det är viktigt med restaurering av “rinnande vatten”. Under dagen kommer det nya omlöpet förevisas och demonstreras hur ett elfiske går till.

Omlöp Skärån

Add comment

Privacy Preference Center