Workshop – Restoring European Rivers

Den 10 december deltar LIFE CONNECTS med vår projektledare Ivan Olsson under en digital konferens anordnad av The Nature Conservancy. Workshopen kommer primärt fokusera på hur EU och övriga aktörer kan få finansiering till åtgärder för att nå ett av EU:s delmål om att restaurera över 25 000 km av Europas vattendrag fram till 2030.

Add comment

Privacy Preference Center