Fältdag vid Vramsån

Den 12/5 var LIFE CONNECTS på fältdag i Vramsån för att prata om det planerande åtgärdsarbetet som ska ske i Vramsån. Representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Kristianstads kommun och Naturcentrum var med på fältdagen som trots det kalla vädret blev det en lyckad tillställning.

Fältdagen började i Tollarp där ett dämme åtgärdades 2018. Vi kunde konstatera att vegetationen kring vattendraget etablerat sig snabbt och livsmiljöerna nu gynnar arter som är beroende av strömmande vatten. Bland annat verkar den hotade jättemöjan, som sattes ut vid platsen efter att dämmet tagits bort, må väldigt bra.

Fyra dämmen som kommer att åtgärdas inom projektets besöktes under dagen. Tre av dämmena kommer att förses med bättre fiskpassager, där anpassning till kulturmiljön är i fokus. Det fjärde dämmet kommer delvis sänkas av för att återskapa fria strömsträckor. Under dagen tittade vi även på var biotopvård skulle kunna genomföras för att återställa viktiga livsmiljöer i vattendraget.

Alla åtgärder inom LIFE CONNECTS sker på frivillig basis och är förankrade med markägare. Detta gäller även för åtgärderna i Vramsån som kommer genomföras av Länsstyrelsen i Skåne. Innan åtgärderna genomförs kommer nödvändiga undersökningar genomföras och anpassas efter varje plats unika förutsättningar.