På fredagen 22 april invigdes fiskräknaren i Verkeån. Ett 20-tal intresserade fick en demonstration av hur den fungerar av Andreas Trobäck från Fiskevårdsteknik samt höra om de åtgärder som gjorts och planeras i ån av Lukas Österling från Länsstyrelsen Skåne. Fiskräknaren drivs av solceller och ska notera vandrande fisk under ett år, både upp- och nedströms.  Redan nu kan vi se öringsmolt som vandrar och du kan själv gå in på Fiskdata.se för att se vilka fiskar som vandrar förbi räknaren. Länk till fiskräknaren finns nedan. Just denna räknare har tidigare suttit i Tomarpsån och kan även komma att flyttas på igen i framtiden för att kunna inhämta data från andra vattendrag i Skåne.

Fiskdata.se – Fiskräkning på nätet