Fiskvandringens dag på Skäralid

Lördagen den 16:e maj uppmärksammade LIFE CONNECTS fiskvandringens dag genom ett publikt arrangemang utomhus på Skäralid vid Naturum Söderåsen. Totalt var det cirka 50 deltagare som besökte arrangemanget under eftermiddagen trots att regnet hängde i luften. En utställning fanns på plats med bilder och akvarier som besökarna kunde gå runt och titta på. Detta för att underlätta möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla distans och inte samla större grupper.

Besökarna fick lära sig mer om fisk och musslor samt om projektets syften och varför det är så viktigt att genomföra åtgärder. På plats fanns flera partners inom projektet som berättade om de olika målarterna inom projektet och deras biologi.

Dagen avslutades med att Anders Eklöv demonstrerade hur elfiske, dvs fiske med elektrisk ström som bedövar fisken utan att skada den, går till. Demonstrationen genomfördes i den nyligen anlagda faunapassagen förbi dämmet vid Skärdammen. Det var roligt att se att det redan nu, mindre än ett år efter åtgärden, fanns årsyngel av öring. Det visar att åtgärden har haft önskad effekt och att öring lekt i faunapassagen redan i höstas. Även elritsa, som är en viktig värdfisk för tjockskalig målarmussla, fångades och kunde beskådas i akvarier av besökarna. Fiskarna sattes tillbaka i faunapassagen efter dagens slut.