På självaste nationaldagen fångades och flyttades 66 juvenila laxungar från Sönnarslöv till Forsmöllan i Rönne å. Idag kan inte laxarna nå strömvattenmiljöerna vid Forsmöllan på egen hand, men om några år, när kraftverken är nedmonterade ska det vara fri passage hela vägen upp till Ringsjöarna. Totalt flyttades 66 små laxar som kläcktes i våras. Laxarna fångades med hjälp av elfiske och transporterades till Forsmöllan. Syftet med flytten är bland annat att prägla laxen på den nya miljön och därmed påskynda koloniseringsprocessen av lax i områden där den i dagsläget inte finns men har förekommit naturligt.