GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra sina aktiviteter. Under året har ett antal vandringshinder åtgärdats, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bla Billingemölla). Kalmar har varit på hugget och kommit igång med åtgärder i två av tre vattendrag och i Emån väntar vi med spänning på skruven… Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju LC-vattendrag.

Omfattande monitoring har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när dessa har nedmonterats. Vi ser en glädjande utveckling avseende musselbiten med lovande försök i Vramsån och STORA synergier med externa forskningsgrupperingar vilket vårt LC2020-möte tydligt illustrerade.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts. LIFE CONNECTS har uppmärksammats internationellt och ses redan som ett flaggskepsprojekt på den Europeiska arenan vilket är inspirerande. Vi fortsätter i samma anda 2021!

LIFE CONNECTS önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!