När fiskevårdsgruppen i Mörrumsån träffades den 12 maj var LIFE CONNECTS på plats för att informera om projektet generellt och om den räkning av lekfisk, smolträkning och märkning av återutsatt lax som genomförts i Mörrumsån. Fiskevårdsgruppen för Mörrumsån består av Sveaskog, Länsstyrelser, kommuner, andra företag och forskare med syfte att planera och besluta den så viktiga fiskevården som bedrivs inom Mörrumsåns avrinningsområde.