This post is also available in: English (Engelska)

Klippan kommun och Rönne å-projektet var nominerat i Naturvårdsverkets miljömålspris.

I kategorin “Uthållighet och långsiktighet” var fem bidrag nominerade och en av dem var Klippans kommun och Rönne å-projektet.

– Det är en stor ära för oss att vara nominerade, berättar Tord Andersson, projektledare för Rönne å-projektet och miljöstrateg i Klippans kommun.

Rönne å-projektet är viktigt för kommunen och medför många positiva effekter för den biologiska mångfalden i ån men även besöksnäring och landsbygdsutveckling i regionen. Kommunledningen fick ta del av prisceremonin digitalt.

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått den här uppmärksamheten genom att vara nominerade och det här erkännandet för en naturvårdssatsning som i olika avseenden – inte minst ekonomiskt – går långt utöver vad en mindre kommun vanligtvis mäktar med, säger kommundirektör Tomas Rikse.

Kommunledningen fick ta del av prisceremonin digitalt. Priset i kategorin Uthållighet och långsiktighet, som delades ut den 6 maj, gick till Friluftsfrämjandet.