This post is also available in: English (Engelska)

Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

När Rönne å blir ett fritt strömmande vattendrag finns potentialen för en ökad naturturism. Kommunerna i Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorps har blivit beviljade 1,7 miljoner kronor från Leader Nordvästra Skåne för att undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. De deltagande kommunerna går också in med medel i projektet som tillsammans med markägare och näringsidkare i området ska genomföra projektet. De söker nu en projektledare för att driva projektet, läs mer här.