LIFE CONNECTS deltog på internationellt symposium

Det internationella symposiet arrangerades av International River Foundation och IADW. Syftet med det fem dagar långa symposiet var att diskutera hur insatser kan göras för arbetet med att få motståndskraftiga vattendrag nu och i framtiden. Årets tema var “Resan till motståndskraft: samhällen, klimat och biologisk mångfald” och ville påminna oss om att vi måste arbeta tillsammans för att uppnå hållbart nyttjande av våra vattendrag och att de kan stå emot de klimatförändringar som pågår.

Den 29 november deltog LIFE CONNECTS på en av sessionerna under symposiet. Projektledare Karin Olsson presenterade LIFE CONNECTS och erfarenheter från projektet. Ett 50-tal personer deltog på plats och digitalt vid denna session av symposiet. Publiken visade stort intresse för projektet och det kommer säkert att bli en del samarbeten med någon av dem i framtiden.