Två dagar i slutet av augusti var LIFE CONNECTS i Finland och utbytte erfarenheter med projektet SusHydro (SusHydro | CCEEL (uef.fi)). Frågor som diskuterades var hur vi kan göra befintlig vattenkraft hållbar och vad vi kan vi lära av varandra för att få processen så smidig som möjligt. Närmare 40 deltagare från båda länderna deltog i denna välorganiserade och fullspäckade workshop. Mycket intressant att se Finlands största vattenkraftverk i Imatra men också hur de i projektet River Hiitolanjoki (Hiitolanjoki) arbetar med att sänka av dammarna vid tre gamla kraftverk för att rädda Finlands sista kvarvarande bestånd av insjölax.