Under nästan en vecka har LIFE CONNECTS varit i Östersund. På tisdagen den 12 oktober presenterades projektet för drygt 50 restaureringshandläggare från Länsstyrelserna i Sverige på en träff om restaurering av vattendrag. Den 13–15 oktober pågick Vattendagarna som är en årlig konferens för alla vattenintresserade i Sverige och anordnas av Sveriges förening för limnologi (SFL). Drygt 200 deltagare från myndigheter, forskning, skogs- och vattenkraftsbranschen till intresserade pensionärer deltog. Där presenterades LIFE CONNECTS både med roll ups, som kunde beskådas under hela konferensen, och i en panel om LIFE-projekt i Sverige. På fredagen fick vi chansen att se vad andra LIFE-projekt genomför i vattendragen kring Östersund och utbyta erfarenheter.