LIFE CONNECTS konferens 2021

Den 23 och 24 november genomförde LIFE CONNECTS sin årliga konferens med cirka 50 deltagare, 20 föreläsningar och massor med intressanta diskussioner och glada miner. Förra årets konferens var digital till skillnad från det här året och det var välbehövligt att träffa alla inblandade i projektet. Tack till alla som deltog och särskilt stort tack till de som höll i de olika presentationerna. Ingen nämnd ingen klämd! För att ta del av presentationerna klicka på presentationernas rubriker.

 

Dag 1

 

Dag 2