LIFE CONNECTS har deltagit på det årliga plattformsmötet mellan nordiska och baltiska LIFE-projekt. Detta år var mötet i Klaipėda, nära Östersjöns kust i Litauen och årets tema var “Business and biodiversity”.

Life Nordic-Baltic Platform-mötena syftar till att underlätta nätverkande och samarbete mellan LIFE-projekt i regionen och att vara en plattform där projekten kan utbyta erfarenheter och hitta lösningar på gemensamma frågor. Årets tema är spännande, hur kan man kombinera ”business” och naturvård? Vi fick t.ex. se exempel på hur man efter hävd av våta ängar kunde använda ett för djuren osmakligt hö till att göra pellets som kunde användas till strö eller förbränning. Vibeke Lirås och Tord Andersson representerade LIFE CONNECTS.