Kring Rönne å och Ringsjön pågår just nu ett LEADER-projekt (lokalt ledd utveckling) tillsammans med kommunerna Ängelholm, Åstorp, Eslöv, Klippan, Höör och Hörby. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna att utveckla Rönne å och Ringsjön till att bli ett destinationsmål för fiske- och naturturism med anledning av de stora naturvårdsåtgärder som ska genomföras i Rönne å kommande år.

Vi inom LIFE CONNECTS passade på att intervjua projektledaren för LEADER-projektet Kornelia Johansson för att höra hennes tankar och reflektioner.

Kornelia Johansson är utbildad landskapsutvecklare på SLU Ultuna och har jobbat med projektet Naturturism kring Rönne å och Ringsjön sedan augusti 2020. Kornelia säger att hon är väldigt intresserad av naturresursfrågor och landsbygdsutveckling samt hur sociala och miljömässiga värden kan samspela. Med andra ord är detta ett projekt som passar henne som handen i handsken!

På frågan om vad projektet går ut på svarar Kornelia så här:

Projektet går ut på att titta på de förutsättningar Rönne å och Ringsjön har kring fiske- och naturturism. Målet är att på sikt utveckla naturturismen till mer än vad den är idag och utreda förutsättningarna för att skapa en långsiktig hållbar fiske- och naturturism. Projektet ska resultera i en förstudie med fokus på fisketurism med anledning av de åtgärder som kommer genomföras inom LIFE CONNECTS och vilka möjligheter som finns med fisketurism när fiskar återigen kan vandra från havet upp till Ringsjön.

Förstudien ska vara färdig i mars 2022 och hur tycker du att arbetet har gått än så länge? Vad har ni kommit fram till?

Det går bra! Men det har ju varit ett väldigt speciellt år. Vi har varit tvungna att ställa om till digitala möten och workshops, vi har fått fångat upp information från aktörer på andra sätt än vad som var tänkt. Vi har haft en del spännande webbinarium och fått höra hur fisketurism går till på andra håll i Sverige men också utomlands. Det har varit viktigt att ta upp fisketurism på agendan, då fisketurism är ett ganska nytt koncept för vissa aktörer.

Kommer ni i förstudien att titta på intressanta platser för fiske- och naturturism i Rönne å och Ringsjöarna?

Förstudien ska undersöka potentiella besöksplatser och på så sätt tas det fram exempel på platser som är lämpliga för fiske- och naturturism. Förhoppningsvis landar projektet i specifika förslag, men det beror också på hur vi får till dialogen med aktörerna i området.

Vad innebär fri fiskvandring för kommunerna längs med Rönne å och Ringsjön?

Det är något positivt som sker i området. Det kommer öppna upp för många olika typer av naturturism och inte minst fisketurism. Alla kommuner kommer att gynnas av detta, även om förutsättningarna ser lite olika ut för varje kommun. Det är alltid bra om det blir många besökare till en plats, men det bygger på att kommunerna är rustad för det. Förstudien ska titta på vilka potentiella hinder som finns för genomförande av en bra naturturism och det går att överbrygga dessa.

Vilka fördelar och potential har Rönne å inom fisketurism?

Rönne å är redan nu en å där många gärna fiskar, bland annat efter lax och öring i de nedre delarna av ån. När vandringshindren i Klippan åtgärdas blir även de övre delarna intressant för fiske av de havsvandrande fiskarna. Utöver fiske är Rönne å också väldigt populär att paddla kanot i och Skåneleden går förbi längs med Rönne å. Ringsjön är också väldigt populär att fiska i och fisket har ökat på senare tid. Området som helhet har redan en god grund för denna typ av turism och dessutom ligger Ringsjön geografiskt bra till i Skåne.

LIFE CONNECTS tackar Kornelia för att hon ställde upp att bli intervjuad och önskar henne lycka till i sitt framtida arbete. Det kommer bli mycket spännande att se vad förstudien kommer fram till! Läs mer om projektet här.