LIFE CONNECTS söker en projektkoordinator till miljöavdelningens Fiske- och restaureringsenhet, Länsstyrelsen Skåne. Enheten arbetar på bred front med att återställa akvatiska livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvalitet, stärka fiskbestånd och biologisk mångfald. Projektkoordinatoruppdraget är tidsbegränsat till fyra år, och varar till och med den 31 juli 2025.

 Tjänsten innebär att säkerställa kostnadseffektivitet genom att koordinera åtgärder så att olika moment i LIFE CONNECTS genomförs synkroniserat enligt givna tids- och budgetramar för att därmed uppfylla projektets mål och syften.

Läs mer om tjänsten på arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25275645