Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Ett första möte har genomförts på Håstad mölla. Där samlades forskare från Karlstads universitet och Lunds universitet tillsammans med några projektpartners för att starta upp arbetet med den uppföljning som ska genomföras i LIFE CONNECTS.

För att kunna se effekterna av de åtgärder som ska genomföras under kommande sex år inom LIFE CONNECTS kommer övervakning vara en viktig del. Det gäller att ha bra data före åtgärderna görs så att en jämförelse med data efter åtgärderna blir möjlig. Det är många olika parametrar som är av intresse att undersöka. Det är allt från att följa fiskarnas vandring till vilka smådjur som lever i vattendragen samt vilka sociala och ekonomiska effekter åtgärderna genererar i projektområdena. Mötet var ett viktigt startskott för projektet och försöksuppställningar, provtagningsmetoder och mycket annat stod på agendan. LIFE CONNECTS ger en unik möjlighet att undersöka effekter av återställande av forsmiljöer när kraftverk och dämmen monteras ner, effekter av fiskvägar och nya metoder som ”fiskskruv” där energiproduktion och passagelösningar går hand i hand samt effekter på näringsliv och turism när nya naturupplevelser skapas. Flera forskare, doktorander och studenter från Karlstads och Lunds univeritet kommer under sex år att bedriva forskning inom dessa områden vilket ger ökad kunskap och möjlighet för andra projekt att dra nytta av erfarenheterna från LIFE CONNECTS.