Projektlansering av LIFE CONNECTS – Residenset Kalmar

För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och Virån.

Representanter från Länsstyrelsen (Kalmar), Havs- och vattenmyndigheten, markägare, vattenkraftindustrin, Emåförbundet och Södra/Karlshammars kraftverk gav sin syn kring deras roll och vilka åtgärder som planeras att realiseras i projektvattendragen.

Cirka 30 talet inbjudna gäster tog del av informationen, frågor, mingel och kreativitet präglade denna högst uppskattade begivenhet. Tack till Länsstyrelsen i Kalmar.