Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. Vid Mörrums Kronolaxfiske lanserades projektet med tal av Karlshamns kommuns turistchef Lena Axelsson, Landshövding Sten Nordin och Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Ett 30-tal personer närvarade vid lanseringen där det bjöds på inspirerande tal och ett studiebesök på Mariebergs kraftverk. I Mörrumsån kommer det framförallt vara Uniper och Sportfiskarna, med stöd av Mörrums kronolaxfiske, som står för aktiviteterna inom LIFE CONNECTS. Vandringshinder ska åtgärdas och vattendragets ekosystemsfunktioner kommer förbättras genom att lägga ut block, sten och grus vilket skapar livsmiljöer och lekplatser för fisk och andra djur.