Inom LIFE CONNECTS är kommunikation och pedagogik en viktig del. Inom projektet ska bland annat flera Skolbäcksaktiviteter göras tillsammans med skolbarn för att lära barnen mer om olika vattenmiljöer och vikten av att värna våra vattendrag. Under 2021, 2022 och 2023 ska Sportfiskarna tillsammans med Klippans kommun inom ramen för ett LONA-projekt genomföra ytterligare skolbäcksaktiviteter och den första Skolbäcken har redan genomförts i Rönne å där 23 skolbarn fick pröva på att håva insekter, lära sig om hur vattendraget fungerar och anlägga en lekbädd bestående av grus för öring.