Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna – alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. Det har gjorts restaurering i form av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård i alla projektets sju målvattendrag; Rönne å, Verkeån, Vramsån, Mörrumsån, Virån, Emån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år.