Restaureringarna i Mörrumsån är klara för i år. Totalt har tre områden längs med ån restaureras; Vittskövle sidofåra, Vittskövle kvill och Marieberg Väster, motsvarande en total sträcka på cirka 450 meter där levnadsmiljön för flera arter nu är bättre än tidigare. Delar av Mörrumsån är påverkad av rensningar från bland annat flottning och fasta fisken, vilket orsakat en homogen bottenstruktur som inte gynnar en biologisk mångfald. Förhoppningen med de biotopförbättrande åtgärderna är att öka den biologiska mångfalden samt att framförallt öka förekomsten av lax, öring samt andra värdfiskar för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla.