Ivan Olsson presenterade ett föredrag med titeln ”Financing and upscaling river restoration – LIFE CONNECTS as a model” om erfarenheter kring finansiering och replikering av vattendragsrestaurering på en internationell workshop med titeln ”Restoring European Rivers: Can a Blended Finance Approach work?” Workshopen var intressant med deltagare från Europa Kommissionen och många andra organisationer och myndigheter runt om i Europa. Vi riktar ett stort tack till organisatören, The Nature Conservancy Europé för en väl genomförd workshop och tar med oss de erfarenheter som gavs under workshopen till LIFE CONNECTS för att utveckla vårt projekt ytterligare.