Karin Olsson (Länsstyrelsen Skåne), Olle Calles (Karlstads universitet) och Martin Österling (Karlstads universitet) presenterade LIFE CONNECTS för Österlens Vattenråd. Vattenrådet är verksamt kring Österlenåarna där Verkeån ingår. De var intresserade att höra om vad projektet kommer göra i just Verkeån. Karin presenterade projektet i stort, Olle presenterade hur laxens vandring kommer att undersökas och följas upp och sist presenterade Martin om den återintroduktion som ska göras av tjockskalig målarmussla i Verkeån. Vi riktar ett stort tack till Österlens Vattenråd för möjligheten att berätta om projektet och ser fram emot att samverka kring Verkeån!

Läs mer om Österlens Vattenråd här.