This post is also available in: English (Engelska)

Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Länsstyrelsen Skåne tilldelar Skånes Naturvårdspris 2020 till Fredrik Lundblad, delägare av Naturentreprenad Syd AB, för sitt engagerande arbete och stora drivkraft för att återskapa friska och välmående vatten till förmån för människor och natur. Naturentreprenad Syd AB ska kommande åren jobba mycket med åtgärdsarbetet inom LIFE CONNECTS. Stort grattis till priset!

Länsstyrelsen i Skåne tilldelar varje år ut Skånes naturvårdspris till antingen personer, företag eller organisationer inom Skåne som gjort stora och viktiga insatser för naturen i länet. I år valde Länsstyrelsen Skåne att dela ut det hedervärda priset till Fredrik Lundblad som via företaget Naturentreprenad Syd AB jobbar med bland annat vattenvård. Anneli Hulthén, landshövding i Skåne säger i ett pressmeddelande att:

Fredriks engagemang för våra rinnande vatten och dess invånare saknar motstycke. Vattenarbetet i Skåne har, med Fredriks mycket kostnadseffektiva och till stor del ideella sätt att arbeta, medfört att ett stort antal vattendrag har kunnat restaureras.

Fredrik Lundblads CV är långt och gediget. Genom åren har han tillexempel jobbat med vattenvård i Vegeå, Möllebäcken, Örjabäcken och Bjuvsbäcken. Inom LIFE CONNECTS i år kommer Naturentreprenad Syd AB att vara inblandad i bland annat åtgärdsarbetet i Mörrumsån.

Fredrik själv säger sig vara väldigt glad och stolt över att ha fått Skånes Naturvårdspris:

Det är med stor ära som jag tar emot detta pris. Jag ser det dock inte bara som mitt pris, utan snarare ett pris till det team som vi utgör. Jag och min fru Andrea har det övergripande ansvaret och håller i alla projekt från projektering till utförande. Även om det är jag som sitter i grävmaskinen så har jag en stab runt mig som sköter allt från transporter, reparationer, stängsel och jag vet inte allt. Med oss på vägen har vi våra anställda och våra samarbetspartner. Vi har även några timanställda som rycker in vid arbetstoppar, dessa är alla handplockade och extremt intresserade/engagerade i vattenrestaureringar.

Företaget har sitt säte i Bjuv och anledningen till att företaget bildades var det stora intresset för vatten och framförallt rinnande vatten samt naturen i och omkring vatten. Att Fredrik är engagerad av vattenvård är inget som man kan ta miste på. På frågan vad som är hans drivkraft svarar han:

Jag startade upp den här verksamheten av den enkla anledningen att jag tröttnat på alla projekt som snarare har till syfte att gynna projektören istället för naturen. Min drivkraft är att bevisa att det går att utföra restaureringar på kostnadseffektiva sätt. Pengarna vi har till restaureringsarbetena är begränsade och åtgärdsbehovet enormt.

Men vad är det Fredrik hoppas på att LIFE CONNECTS ska bidra med?

Att de medel som vi får från EU används på ett förnuftigt vis och att det i resulterar i utförda åtgärder inom samtliga arbetsområden.

 Ännu en gång ett stort grattis till Fredrik och Naturentreprenad Syd AB!