LIFE CONNECTS har genomfört sina första skolbäcksaktiviteter, tillsammans med Mörrum Kronolaxfiske, med engagerade barn från Hästarydsskolan. Skolbäcken är ett koncept som går ut på att lära barn och unga mer om vad som kan dölja sig under vattenytan samt skapa intresse för vatten. Barnen får bland annat genomföra håvning för att leta efter vattenlevande djur, bland annat kan man hitta, groddjur, insekter, fiskar och mycket annat. Ett annat vanligt inslag i Skolbäcken är att barnen får bedriva praktisk fiskevård. Det kan vara att anlägga en lekbädd för havsöringen, lägga i sten i en rensad bäck eller plantera träd längs med kantzonen. Under dessa skolbäcksaktiviteter fick barnen först håva efter vattenlevande djur i Hästarydsbäcken och sedan kasta i sten i bäcken för att skapa fler ståndplatser för fisk och även skapa en mer varierad bottenmiljö som gynnar flera arter.

Efter det praktiska arbetet med håvning och fiskevård besökte barnen Laxens hus i Mörrum för att lära sig ännu mer om vattnets fascinerande värld.

Bra jobbat alla inblandade barn!