Dags för Green Week!

Den 20 oktober startar EU:s Green Week där temat är natur och biologisk mångfald. Stort fokus för konferensen, som i år är digital, kommer att ligga på hur biologisk mångfald kan bidra till samhället, ekonomin och återhämtningen efter pandemin genom att skapa jobb och hållbar tillväxt. LIFE CONNECTS kommer att föreläsa under sessionen "Restoring river continuity in Europe together" klockan 10.45 till 11.45 den 21 oktober.

För att anmäla er till den digitala konferensen klicka här.